Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας και Γλωσσικές Υποδομές

Αντικείμενο του Τμήματος είναι η έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία στην περιοχή της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, καθώς και η σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιοποίηση μεγάλων ερευνητικών υποδομών γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών για την υποστήριξη και διάχυση των αποτελεσμάτων της. Έμφαση δίδεται στην επεξεργασία μονογλωσσικών και πολυγλωσσικών κειμενικών δεδομένων και περιεχομένου και στην διεπαφή αυτών με δεδομένα και περιεχόμενο άλλων μέσων και τροπικοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: πολυεπίπεδη γλωσσολογική ανάλυση περιεχομένου, ανάκτηση και εξαγωγή πληροφορίας, παραγωγή φυσικής γλώσσας, μηχανική μετάφραση και πλήθος εφαρμογών των τεχνολογιών αυτών σε ψηφιακό περιεχόμενο στην Ελληνική, Αγγλική και άλλες φυσικές γλώσσες. Επιπλέον περιλαμβάνονται μέθοδοι κατασκευής γλωσσικών πόρων με χειρωνακτικές και αυτόματες τεχνικές, και ένταξη αυτών σε ερευνητικές υποδομές διάθεσης και διασύνδεσης γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ερευνητές

Γαβριηλίδου Μαρία

Ειδική Λειτουργική Επιστήμονας Α'

Γαλάνης Δημήτρης

Ερευνητής Γ'

Δεν υπάρχει φωτογραφία
Γλάρος Νικόλαος

Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α'

Λαμπροπούλου Πένυ

Ειδική Λειτουργική Επιστήμονας Α'

Δεν υπάρχει φωτογραφία

Συνεργαζόμενοι ερευνητές

Δεν υπάρχει φωτογραφία
Γουλάς Θεόδωρος

Συνεργαζόμενος Ερευνητής

Δεν υπάρχει φωτογραφία
Γρυπάρη Ιωάννα

Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια

Δεν υπάρχει φωτογραφία
Δεληγιάννης Μίλτος

Συνεργαζόμενος Ερευνητής

Δεν υπάρχει φωτογραφία
Κολοβού Αθανασία

Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια

Δεν υπάρχει φωτογραφία
Μίνος Παναγιώτης

Συνεργαζόμενος Ερευνητής

Δεν υπάρχει φωτογραφία
Μπακαγιάννη Γεωργία

Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια