Καινοτομία

Ερευνητές του ΙΕΛ συμμετέχουν στη δημιουργία εταιρειών έντασης γνώσης, προκειμένου να αξιοποιηθούν ώριμες τεχνολογίες που αποτελούν αποτελέσματα ερευνητικών δραστηριοτήτων. Εκτός από τον παράγοντα της ωριμότητας της τεχνολογίας, σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των εταιρειών αυτών παίζουν οι συνθήκες της αγοράς και η ευελιξία των εταιρειών να ανταποκριθούν σε έργα με σημαντικές ανάγκες προσαρμογής όπως είναι αυτά της ολοκλήρωσης λύσεων σε συστήματα επεξεργασίας πληροφορίας και γνώσης.

Οι ακόλουθες εταιρείες έχουν δημιουργηθεί με τη συμμετοχή Ερευνητών του ΙΕΛ:

Οι τομείς δραστηριότητας της VOICE-IN είναι κυρίως αναπτυξιακοί και συνίστανται στην ολοκλήρωση και προώθηση νέων τεχνολογιών αναγνώρισης και κατανόησης φωνής σε συστήματα επικοινωνίας ανθρώπου-μηχανής. Επιπλέον η εταιρεία ολοκληρώνει τεχνολογίες αναγνώρισης φωνής σε πληροφοριακά συστήματα, τηλεφωνικά κέντρα και βάσεις δεδομένων για την διευκόλυνση της ανάκτησης πληροφορίας. Η VOICE-IN είναι κατασκευάστρια του προϊόντος Ηλεκτρονικός Λογογράφος (μετατροπή φωνής σε κείμενο).
Η QUALIA δραστηριοποιείται στον τομέα της παρακολούθησης της φήμης και ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2004. Η Qualia παρέχει σχεδόν σε πραγματικό χρόνο αναζήτηση σε περιεχόμενο τηλεόρασης, ραδιοφώνου, ιστοτόπων και κοινωνικών δικτύων. Η Qualia παρακολουθεί και μετρά τις χιλιάδες διαδικτυακές συνομιλίες σε ιστότοπους, ιστολόγια, κοινωνικά δίκτυα microblog, κοινωνικά νέα και φόρουμ Οι προηγμένες τεχνολογίες της εταιρείας κάνουν τον πλούτο των δεδομένων να αναζητούνται, έτσι ώστε οι πελάτες να κατανοούν καλύτερα τις απειλές και τις ευκαιρίες, να αναπτύσσουν πιο δημιουργικές στρατηγικές, να δημιουργούν νέες ευκαιρίες προϊόντων, να παρακολουθούν τι λέγεται και να αποφασίζουν τι πρέπει να κάνουν στη συνέχεια.

Η εταιρεία INNOETICS αποτελεί τεχνοβλαστό (spin-off) του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του Ερευνητικού Κέντρου «ΑΘΗΝΑ». Διαθέτει την κορυφαία τεχνολογία σύνθεσης φωνής από κείμενο τόσο για τα Ελληνικά, όσο και για άλλες γλώσσες, αναπτύσσοντας διαρκώς νέες φωνές και υποστηρίζοντας νέες γλώσσες. Η εταιρεία INNOETICS συνδυάζει υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία σε θέματα επεξεργασίας φωνής, με καινοτόμες τεχνολογίες αλληλεπίδρασης. Επιπλέον, η INNOETICS δραστηριοποιείται στους τομείς της επικοινωνίας, της ρομποτικής και της επεξεργασίας γνώσης, ολοκληρώνοντας τεχνολογίες αιχμής σε λογισμικό και υπολογιστικά συστήματα Προϊόντα και υπηρεσίες της INNOETICS έχουν ήδη υιοθετήσει μερικοί από τους μεγαλύτερους οργανισμούς στον τομέα των εκδόσεων, των επικοινωνιών και του διαδικτύου. Η INNOETICS δεν επιδιώκει να είναι ένας απλός πάροχος τεχνολογίας αλλά ένας εξειδικευμένος συνεργάτης στην αξιοποίηση φωνητικών τεχνολογιών αιχμής . Για να μάθετε ή να ακούσετε περισσότερα για την INNOETICS επισκεφτείτε την διεύθυνση: http://www.innoetics.com

Η απόκτηση της Innoetics από τη Samsung το 2017 ανέδειξε την ικανότητα του ΙΕΛ να υποστηρίζει τον πλήρη κύκλο της έρευνας, από την ανάπτυξη εργαστηριακών πρωτοτύπων, μέχρι την αδειοδότηση για εκμετάλλευση τεχνολογιών, την ίδρυση τεχνοβλαστών και τη δημιουργία οικονομικής προστιθέμενης αξίας. Αποκορύφωμα αυτής της διαδικασίας ήταν η απόκτηση της Innoetics από μία από τις πιο πολύτιμες εταιρείες στον κόσμο.