Εγκαταστάσεις

Το ΙΕΛ / Ε.Κ. «Αθηνά» λειτουργεί σε δύο κτήρια, στο Μαρούσι, Αθήνα και στην Ξάνθη.

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο παρέχεται από το ΕΔΕΤ μέσω dual fiber Gigabit link. Τα κτήρια στην Αθήνα και την Ξάνθη διαθέτουν δομημένο καλωδιακό δίκτυο με ενεργό εξοπλισμό για την παροχή 1Gbit LAN σε όλους τους χώρους εργασίας, ενώ ασύρματο δίκτυο (wi-fi) είναι διαθέσιμο σε όλο το κτήριο. Οι τοπικοί χρήστες προστατεύονται από τείχος προστασίας. Επιπλέον, παρέχεται διαδικτυακή πρόσβαση στους χρήστες του EDUROAM (διεθνής ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα) μέσω ασύρματων σημείων πρόσβασης. Το προσωπικό του ΙΕΛ μπορεί, εφόσον ζητηθεί, να έχει απομακρυσμένη πρόσβαση στις υποδομές μέσω VPN με ισχυρό έλεγχο ταυτότητας για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας στην επικοινωνία.