Κατάλογος έργων

Έργα: 256

Δεν υπάρχει λογότυπο

ΕπιSTEAMουσική

01/11/2021 - 31/10/2023

Δεν υπάρχει λογότυπο

ΘΑΛΕΙΑ

29/07/2021 - 28/11/2023

ELE

01/01/2021 - 30/06/2022

EASIER

01/01/2021 - 31/12/2023

IntelComp

01/01/2021 - 31/12/2023

Μυθοτοπία

02/12/2020 - 15/05/2023

Δεν υπάρχει λογότυπο

AGRO4+

20/11/2020 - 19/05/2023

ΦΙΛΟΤΗΣ

20/11/2020 - 19/05/2023

Δεν υπάρχει λογότυπο

UNBIASED

01/11/2020 - 30/04/2023

HumanE-AI-Net

01/09/2020 - 31/08/2023