Οργανωτική δομή

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) είναι ερευνητικό ινστιτούτο που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ανήκει στο Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης «Αθηνά» (Ε.Κ. Αθηνά)  ως ένα από τα Ινστιτούτα του.

Το Ινστιτούτο οργανώνεται σε Ερευνητικά Τμήματα και Εργαστήρια και υποστηρίζεται από το γραφείο Διοικητικής Μέριμνας, όπως φαίνεται στο παρακάτω οργανόγραμμα:

Υπεύθυνος Παραρτήματος Ξάνθης