Εργαστήρια

  • ΚΛΕΨΥΔΡΑ – Εργαστήριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικού Αποθεματος
  • HUBIC – Εργαστήριο Ανθρώπινης Συμπεριφοράς, Αλληλεπίδρασης και Επικοινωνίας
  • Εργαστήριο Αρχαιομετρίας και Φυσικοχημικών Μετρήσεων
  • Στούντιο Οπτικοακουστικών Μέσων