Στούντιο Οπτικοακουστικών Μέσων

Το στούντιο οπτικοακουστικών μέσων διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό ψηφιακής καταγραφής και επεξεργασίας οπτικών (εικόνα/βίντεο) και ακουστικών δεδομένων σε έναν ηχομονωμένο και πλήρως διαμορφωμένο χώρο, για την υποστήριξη των ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του ΙΕΛ σε περιοχές όπως η δημιουργία περιεχομένου και εκπαιδευτικές και άλλες ανάγκες, η καταγραφή ακουστικών/οπτικοακουστικών/πολυτροπικών πόρων, η διεξαγωγή πειραμάτων κ.λπ.