Ενσώματη Αλληλεπίδραση και Ρομποτική

Αντικείμενο του Τμήματος είναι η διεπιστημονική έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία στο χώρο της Ενσώματης Αλληλεπίδρασης και Ρομποτικής με εστίαση στην πολυτροπική ανθρώπινη συμπεριφορά και με εφαρμογές στα ευφυή περιβάλλοντα, την αυτόνομη διαβίωση, τους προσωπικούς βοηθούς και τα κοινωνικά ρομπότ, τους ενσώματους διαλογικούς πράκτορες, τα πολυτροπικά διαλογικά συστήματα, τους ψηφιακούς χαρακτήρες, την υπολογιστική ευφυΐα, και τη διάδραση ανθρώπου-ρομπότ και ανθρώπου-υπολογιστή. Στο περιβάλλον αυτό εντάσσεται η έρευνα και ανάπτυξη στο πεδίο Τεχνολογιών Νοηματικής Γλώσσας, με έμφαση στους τομείς: δυναμική σύνθεση νοηματικής γλώσσας, ειδικές διεπαφές επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, ανάπτυξη και επισημείωση νοηματικών πόρων καθώς και ανάπτυξη τεχνολογιών επεξεργασίας νοηματικών δεδομένων.

Ερευνητές

Ευθυμίου Ελένη

Ερευνήτρια Α'

Δεν υπάρχει φωτογραφία
Πάστρα Κατερίνα

Ερευνήτρια Γ'

Συνεργαζόμενοι ερευνητές

Βασιλάκη Κυριακή

Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια

Δεν υπάρχει φωτογραφία
Γουλάς Θεόδωρος

Συνεργαζόμενος Ερευνητής

Δήμου Αθανασία-Λήδα (Νάσια)

Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια

Καριώρης Παναγιώτης

Συνεργαζόμενος Ερευνητής