Σχεδιασμός αναβάθμισης γενικών λειτουργιών διαδικτυακού τόπου Μουσείου Μπενάκη

Ημερομηνία Έναρξης:
Ημερομηνία Λήξης:
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ευθυμίου Ελένη

Μελέτη Προσαρμογής του Υπάρχοντος Δικτυακού Τόπου του Μουσείου για ΑμεΑ, έλεγχος και αξιολόγηση προσβασιμότητας του υπάρχοντος δικτυακού τόπου του Μουσείου για ΑμεΑ, πλήρες σχέδιο προσαρμογής του υπάρχοντος δικτυακού τόπου του Μουσείου για ΑμεΑ (προφίλ ομάδας χρηστών, ανάλυση απαιτήσεων, προδιαγραφές, υποδείξεις υλοποίησης σε τεχνολογίες και σε περιεχόμενο), σχεδιασμός προσαρμογής & ανάπτυξης επιλεγμένου περιεχομένου του υπάρχοντος δικτυακού τόπου του Μουσείου για ΑμεΑ, σχεδιασμός εφαρμογών για την προσαρμογή/ανάπτυξη επιλεγμένου νέου περιεχομένου για ΑμεΑ, Παραγωγή Περιεχομένου κατάλληλου για ΑμεΑ για τον Αναβαθμισμένο Δικτυακό Τόπο του Μουσείου.