Νόημα

Ημερομηνία Έναρξης: 01/06/1999
Ημερομηνία Λήξης: 28/02/2001
Χρηματοδότηση: ΕΠΕΤ ΙΙ / ΑμεΑ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σταϊνχάουερ Γρηγόρης
Ιστότοπος: http://sign.ilsp.gr/signilsp-site/index.php/el/department/noima/

Το έργο ΝΟΗΜΑ με πλήρη τίτλο “Έργο Ηλεκτρονικής Καταγραφής και Επεξεργασίας Γλωσσικού και Πολιτισμικού Υλικού της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ)” είχε ως αντικείμενο την καταγραφή και επεξεργασία πρωτότυπου γλωσσικού και πολιτισμικού υλικού από την ΕΝΓ, με τελικό στόχο την αξιοποίησή του για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προϊόντων σε ηλεκτρονική μορφή.

Για τη συλλογή του γλωσσικού υλικού του έργου συγκεντρώθηκε corpus (σώμα) “κειμένων” βασισμένο σε βιντεοσκόπηση φυσικών ομιλητών της ΕΝΓ. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην θεματολογία (καθημερινή ζωή, επικοινωνία, ιδιαίτερες ανάγκες της κοινότητας των κωφών). Τα προϊόντα του έργου έχουν δίγλωσση μορφή (Ελληνική Νοηματική Γλώσσα – Νέα Ελληνικά) και απευθύνονται είτε σε κωφούς είτε σε ακούοντες χρήστες για διδακτικούς ή/και επικοινωνιακούς σκοπούς.

Αποτέλεσμα του έργου είναι η δημιουργία:

  • ηλεκτρονικού λεξικού γενικής χρήσης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) με 3.000 βιντεοσκοπημένα λήμματα, καταχώρηση των λημμάτων με χρήση του Ελληνικού Δακτυλικού Αλφάβητου (ΕΔΑ) και των βασικών χειρομορφών της ΕΝΓ, τις μεταφράσεις και τα ερμηνεύματά των λημμάτων στα Νέα Ελληνικά, συνώνυμα, αντώνυμα και γνωστικό τομέα λήμματος,
  • ηλεκτρονικού παιδικού λεξικού της ΕΝΓ 500 λημμάτων, ενσωματωμένου σε λογισμικό που περιλαμβάνει ασκήσεις σχηματισμού λέξεων και παιχνίδια δημιουργικής διήγησης.
  • σειράς παραμυθιών κινουμένων σχεδίων με βιντεοσκοπημένη διήγηση στην ΕΝΓ

Συνεργάτες