Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες

Αντικείμενο του Τμήματος είναι η διεπιστημονική έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία στα πεδία των επιστημών & της τεχνολογίας στον πολιτισμό και στις δημιουργικές βιομηχανικές, με βασικούς πυλώνες την αρχαιολογία, τις φυσικές επιστήμες, τη μηχανική και την πληροφορική, και με εστίαση στη διερεύνηση, ερμηνεία, τεκμηρίωση, συντήρηση, πρόσβαση, διαχείριση, παρουσίαση και διάδοση του πολιτιστικού περιεχόμενου, τόσο σε επίπεδο πολιτιστικής κληρονομιάς (υλικής και άυλης) όσο και σε επίπεδο σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας. Στο πλαίσιο αυτό καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει θεματικές όπως ψηφιακή αρχαιολογία, μουσειακή τεχνολογία, πολιτισμική πληροφορική, μελέτη και χαρακτηρισμός υλικών, αναλυτικές και υπολογιστικές μέθοδοι μέτρησης, δημιουργία πολιτιστικού περιεχομένου και αρχείων/αποθετηρίων, τρισδιάστατη ψηφιοποίηση αντικειμένων και χώρων και, γενικότερα, αξιοποίηση τεχνολογιών περιεχομένου, ανάλυσης/επεξεργασίας και αλληλεπίδρασης για τη δημιουργία ολοκληρωμένων πολυμεσικών συστημάτων και επαυξημένων βιωματικών εμπειριών για τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τις τέχνες.

Ερευνητές

Δεν υπάρχει φωτογραφία
Παυλίδης Γεώργιος

Ερευνητής Α'

Δεν υπάρχει φωτογραφία
Τσιαφάκη Δέσποινα

Ερευνήτρια Α'

Δεν υπάρχει φωτογραφία

Συνεργαζόμενοι ερευνητές

Δεν υπάρχει φωτογραφία
Καλαμπρατσίδου Βιλελμίνη

Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια

Καλιακάτσος-Παπακώστας Μάξιμος

Συνεργαζόμενος Ερευνητής

Καριώρης Παναγιώτης

Συνεργαζόμενος Ερευνητής

Δεν υπάρχει φωτογραφία
Καρτά Μελάνια

Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια

Δεν υπάρχει φωτογραφία
Καστρίτσης Απόστολος

Συνεργαζόμενος Ερευνητής

Δεν υπάρχει φωτογραφία
Κατηφόρη Ακριβή

Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια