Συνεργαζόμενος Ερευνητής

phone  +30 25410 78787 (127)

mail  jmourthos_AT_athenarc.gr

Μούρθος Ιωάννης

Άξονες ενδιαφερόντων

  • Κλασική αρχαιολογία με έμφαση στη γλυπτική
  • Κοινωνική μνήμη και ταυτότητες στην ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα
  • Ιστορική τοπογραφία της Αιγιακής Θράκης και των νησιών του Βορείου Αιγαίου

Ο Γιάννης Μούρθος είναι υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Πήρε το πτυχίο του με ειδίκευση στην αρχαιολογία από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών με ειδίκευση στην κλασική αρχαιολογία από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ. Έχει εργαστεί ως συμβασιούχος αρχαιολόγος στις ΙΘ, ΙΕ ΙΗ ΕΠΚΑ και στην ΕΦΑΚΑΒ. Συνεργάστηκε με το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά στα προγράμματα “iGuide – Τουριστικός Οδηγός Κινητής Τηλεφωνίας, ARIADNE – Predictive digitization restoration and degradation assessment of cultural heritage objects, AReNA – Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό.