Θερινό Σχολείο “Γλωσσική Τεχνολογία και Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες: μια νέα ερευνητική μεθοδολογία”

 06/07/2021

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου “Αθηνά” και η Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία “Απολλωνίς” διοργανώνουν Θερινό Σχολείο με τίτλο “Γλωσσική Τεχνολογία και Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες: μια νέα ερευνητική μεθοδολογία“, το οποίο θα υλοποιηθεί διαδικτυακά στις 6-8 Ιουλίου 2021.

Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε απόφοιτους/-ες και μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες,  υποψήφιους/-ες διδάκτορες/-ισσες και μεταδιδάκτορες/-ισσες, ερευνητές/-τριες, μέλη ΔΕΠ και επαγγελματίες από τον χώρο των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών επιστημών και της Πληροφορικής και εστιάζει στην αξιοποίηση της Γλωσσικής Τεχνολογίας στο πλαίσιο των ψηφιακών Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Σκοπός του Θερινού Σχολείου είναι να εισαγάγει τους συμμετέχοντες/τις συμμετέχουσες στη Γλωσσική Τεχνολογία και στη νέα ψηφιακή ερευνητική μεθοδολογία στους τομείς των Ανθρωπιστικών και των Κοινωνικών επιστημών. 

Η συμμετοχή δεν απαιτεί γνώσεις Γλωσσικής Τεχνολογίας. Το θερινό σχολείο θα επιδιώξει να παρουσιάσει όψεις της ερευνητικής αυτής μεθοδολογίας και να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία που οδηγούν την έρευνα στη συνθήκη της ψηφιακότητας.

Οι εισηγήσεις του Θερινού Σχολείου οργανώνονται στις εξής θεματικές:

  • βασικές έννοιες: Γλωσσική Τεχνολογία, Γλωσσικοί Πόροι
  • συλλογή, επισημείωση και επεξεργασία Γλωσσικών Πόρων
  • παραδείγματα εφαρμογών Γλωσσικής Τεχνολογίας στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
  • υποδομές Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών.

Στο Θερινό Σχολείο θα διδάξουν μέλη της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL, του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου, συνεργάτες της Υποδομής Απολλωνίς, και επιστήμονες από τον χώρο της Γλωσσικής Τεχνολογίας, των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και της Πληροφορικής. 
 
Η φοίτηση στο Θερινό Σχολείο είναι δωρεάν. Ωστόσο, ο αριθμός των συμμετεχόντων/ουσών είναι περιορισμένος και θα γίνει επιλογή κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων και των βιογραφικών.

Τα μαθήματα θα γίνουν στην ελληνική γλώσσα και θα πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρου διαδικτυακά.

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 27 Ιουνίου 2021.

Πρόγραμμα Θερινού Σχολείου

Τρίτη 6 Ιουλίου 2021

Γλωσσική Τεχνολογία, Γλωσσικοί Πόροι

10:00-10:30 Καλωσόρισμα στο Θερινό Σχολείο – Γνωριμία με τους συμμετέχοντες – Παρουσίαση ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ
Μαρία Γαβριηλίδου
10:30-11:00 Εισαγωγή στη Γλωσσική Τεχνολογία
Στέλιος Πιπερίδης
11:00-11:30 Γλωσσικοί Πόροι
Μαρία Γαβριηλίδου
11:30-12:00 Διάλειμμα
12:00-12:30 Αυτόματη συλλογή γλωσσικών δεδομένων
Βασίλης Παπαβασιλείου
12:30-13:00 Λεξικό νοηματικής γλώσσας: μία ειδική περίπτωση γλωσσικού πόρου
Άννα Βακαλοπούλου
13:00-13:30 Ψηφιακές μέθοδοι ανάλυσης λογοτεχνικού λόγου
Τιτίκα Δημητρούλια
13:30-14:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση

Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021

Τεκμηρίωση, επισημείωση και επεξεργασία πόρων

10:00-10:30 Τεκμηρίωση πόρων – μεταδεδομένα
Πένυ Λαμπροπούλου
10:30-11:00 Αυτόματες διαδικασίες επεξεργασίας και επισημείωσης πόρων Ι
Προκόπης Προκοπίδης
11:00-11:30 Αυτόματες διαδικασίες επεξεργασίας και επισημείωσης πόρων ΙΙ
Προκόπης Προκοπίδης
11:30-12:00 Διάλειμμα
12:00-12:30 Εξαγωγή πληροφορίας από κείμενα
Κωνσταντίνα Παπανικολάου
12:30-13:00 Ανάλυση λεκτικής επιθετικότητας
Μαρία Ποντίκη
13:00-13:30 Κοινωνικό Παρατηρητήριο – Συνεργατική πλατφόρμα επισημείωσης
Γιώργος Πετάσης
13:30-14:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση

Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021

Υποδομές Γλωσσικών Πόρων

10:00-10:20 Υποδομές Γλωσσικών Πόρων
Στέλιος Πιπερίδης
10:20-11:00 Υποδομή Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών CLARIN:EL
Κανέλλα Πουλή
11:00-11:30 Πρακτικό εργαστήριο χρήσης της Υποδομής CLARIN:EL
11:30-12:00 Διάλειμμα
12:00-12:30 Αυτόματη μετάφραση
Σωκράτης Σοφιανόπουλος
12:30-13:00 Vouli Watch: μία τεχνολογικά υποστηριζόμενη πρωτοβουλία για την ανοιχτή διακυβέρνηση
Στέφανος Λουκόπουλος
13:00-13:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση – Κλείσιμο Θερινού Σχολείου
Στέλιος Πιπερίδης, Μαρία Γαβριηλίδου