Ημέρες Δράσης: Υπολογιστικές Επιστήμες, Τεχνολογίες Δεδομένων και Αλληλεπίδρασης, Ευφυή Βιομηχανικά Συστήματα

 23/06/2021

Διαδικτυακή εκδήλωση

23-06-2021 έως 25-06-2021

Το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά” διοργανώνει διαδικτυακό τριήμερο παρουσιάσεων και δημιουργικού διαλόγου γύρω από τα αποτελέσματα έργων της Πρόσκλησης 031 του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020, «Δράση στρατηγικής ανάπτυξης ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων». Τρεις ημέρες πλούσιες σε επιτεύγματα ερευνητικών δράσεων, καινοτόμες τεχνολογίες στα Μεγάλα Δεδομένα, το Βιομηχανικό Διαδίκτυο των Πραγμάτων, την Τεχνητή Νοημοσύνη, τη Γλωσσική Τεχνολογία, τεχνολογικές λύσεις στον Πολιτισμό, με πλήθος σχετικών εφαρμογών, που θα κρατήσουν το ενδιαφέρον αμείωτο.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ερευνητές, ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς, στελέχη κρατικών οργανισμών και περιφερειών, στελέχη βιομηχανιών και επιχειρήσεων, εκπροσώπους πολιτισμικών φορέων, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές.

Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των έργων της παραπάνω προσκλησης, που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς από τους ερευνητές και τους επιστημονικούς συνεργάτες και των τριών Ινστιτούτων του ΕΚ «Αθηνά» (Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου, Ινστιτούτο Βιομηχανικών ΣυστημάτωνΙνστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων), καλύπτοντας μεγάλο εύρος τομέων εφαρμογής Ψηφιακών Τεχνολογιών και καταδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο των Επιστημών της Πληροφορίας στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.

Ταυτόχρονα, ομάδες επιστημόνων, ερευνητών, φοιτητών διαφόρων κλάδων, ενδεικτικά πληροφορικής, βιβλιοθηκονομίας, Επικοινωνίας και ΜΜΕ/δημοσιογραφίας προσκαλούνται να λάβουν μέρος στο Datathon που θα διεξαχθεί, με προκλήσεις – προβλήματα που έχουν προκύψει κατά την υλοποίηση των έργων και προσφέρονται για περαιτέρω αξιοποίηση και διερεύνηση λύσεων.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή για το κοινό, αλλά είναι απαραίτητη η εγγραφή.


 

Τα προαναφερθέντα έργα υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 031 με τίτλο «ΔΡΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ»που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). Αναλυτικά: “Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης” (MIS 5002437) με 3 υποέργα: Υποέργο 1 «Γλωσσικές Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης», Yποέργο 2 «Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό», Yποέργο 3 «ΜΕΔΑ: Μεγάλα Δεδομένα – Προκλήσεις, Μέθοδοι και Τεχνικές Αποδοτικής Διαχείρισης» και “Καινοτόμος εφαρμογή του βιομηχανικού διαδικτύου των πραγμάτων σε ευφυή περιβάλλοντα” (MIS 5002434) με Υποέργο 1: “Καινοτόμος εφαρμογή του βιομηχανικού διαδικτύου των πραγμάτων σε ευφυή περιβάλλοντα”.