Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες

Αντικείμενο του Τμήματος είναι η διεπιστημονική έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία στα πεδία των επιστημών & της τεχνολογίας στον πολιτισμό και στις δημιουργικές βιομηχανικές, με βασικούς πυλώνες την αρχαιολογία, τις φυσικές επιστήμες, τη μηχανική και την πληροφορική, και με εστίαση στη διερεύνηση, ερμηνεία, τεκμηρίωση, συντήρηση, πρόσβαση, διαχείριση, παρουσίαση και διάδοση του πολιτιστικού περιεχόμενου, τόσο σε επίπεδο πολιτιστικής κληρονομιάς (υλικής και άυλης) όσο και σε επίπεδο σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας. Στο πλαίσιο αυτό καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει θεματικές όπως ψηφιακή αρχαιολογία, μουσειακή τεχνολογία, πολιτισμική πληροφορική, μελέτη και χαρακτηρισμός υλικών, αναλυτικές και υπολογιστικές μέθοδοι μέτρησης, δημιουργία πολιτιστικού περιεχομένου και αρχείων/αποθετηρίων, τρισδιάστατη ψηφιοποίηση αντικειμένων και χώρων και, γενικότερα, αξιοποίηση τεχνολογιών περιεχομένου, ανάλυσης/επεξεργασίας και αλληλεπίδρασης για τη δημιουργία ολοκληρωμένων πολυμεσικών συστημάτων και επαυξημένων βιωματικών εμπειριών για τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τις τέχνες.

Ερευνητές

Δεν υπάρχει φωτογραφία
Δροσάτος Γεώργιος

Ερευνητής Γ'

Δεν υπάρχει φωτογραφία
Δεν υπάρχει φωτογραφία
Καζάκης Νικόλαος

Ερευνητής Β'

Vassilis Katsouros
Κατσούρος Βασίλης

Διευθυντής, Ερευνητής Α'

Δεν υπάρχει φωτογραφία
Κιούρτ Χαϊρή

Ερευνητής Γ'

Δεν υπάρχει φωτογραφία

Συνεργαζόμενοι ερευνητές

Δεν υπάρχει φωτογραφία
Δήμητσας Μάρκος

Συνεργαζόμενος Ερευνητής

Δεν υπάρχει φωτογραφία
Ελ Ράχεμπ Κατερίνα

Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια

Δεν υπάρχει φωτογραφία
Ευαγγελίδης Βασίλειος

Συνεργαζόμενος Ερευνητής

Δεν υπάρχει φωτογραφία
Ιβάνοβιτσ Θεοδώρα

Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια

Δεν υπάρχει φωτογραφία
Καλιακάτσος-Παπακώστας Μάξιμος

Συνεργαζόμενος Ερευνητής

Δεν υπάρχει φωτογραφία
Καραμπιπέρη Μαρία

Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια