Σύστημα αναγνώρισης νοημάτων

Στο πλαίσιο της έρευνας για την αναγνώριση νοηματικής γλώσσας γίνεται ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ). Για τις ανάγκες αυτής της δραστηριότητας αναπτύσσονται καινοτομικοί αλγόριθμοι ανάλυσης στοιχείων της σύνθεσης του νοήματος με εφαρμογή σε βίντεο, ενώ παράλληλα γίνεται συλλογή βίντεο-σώματος (corpus) εκφορών της ΕΝΓ καθώς και επισημείωση (annotation) και μοντελοποίηση ενδεικτικών υποσυνόλων του.

Read More

Σύστημα δυναμικής σύνθεσης νοημάτων και νοηματικού λόγου

Εργαλείο δυναμικής σύνθεσης νοηματικής γλώσσας με χρήση εικονικού βοηθού: Το εργαλείο δυναμικής σύνθεσης νοημάτων κάνει χρήση εικονικού βοηθού προκειμένου να συνθέσει τα στοιχεία του νοηματικού λόγου με βάση τη φωνολογική δομή των νοημάτων. Η δυναμική σύνθεση νοημάτων αποτελεί την μοναδική εναλλακτική δυνατότητα για την απεικόνιση νοηματικού λόγου έναντι του βίντεο και συγχρόνως την μοναδική μέθοδο […]

Read More

ILSP music similarity

ILSP researchers have developed methods for calculating the similarity between songs based only on the audio content. The method relies on combining similarities of three main aspects of music, i.e. rhythm, timbre (or alternatively instrumentation) and harmony. The method is evaluated in MIREX 2013 Audio Similarity Task with encouraging results. More details about the method […]

Read More

Σύστημα μετατροπής ελληνικών σε ΕΝΓ

Το σύστημα μετατροπής δομών της ελληνικής σε δομές της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας βασίζεται σε αρχές και τεχνολογίες Μηχανικής Μετάφρασης. Λαμβάνει ως είσοδο γραμματικά αναλυμένες προτάσεις της ελληνικής γλώσσας και παράγει ως έξοδο τις αντίστοιχες προτάσεις στην ΕΝΓ στην γραμμική μορφή που αναλογεί στη γλώσσα και αφού έχουν προστεθεί όλα τα χαρακτηριστικά πολυ-επίπεδης άρθρωσης που χαρακτηρίζουν […]

Read More

Ομιλούντες ιστότοποι

Αναγνωρίζοντας την διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για την πρόσβαση στο διαδίκτυο από όλους τους χρήστες, τόσο στο πλαίσιο υποστηρικτικών εργαλείων για άτομα με αναπηρίες όσο και στο πλαίσιο σχεδίασης εναλλακτικών τρόπων περιήγησης και άντλησης πληροφορίας από τόπους ενδιαφέροντος, το ΙΕΛ / Ε.Κ. “Αθηνά” έχει σχεδιάσει και αναπτύξει ένα σύστημα φωνητικής επαύξησης δικτυακών τόπων. Το σύστημα αυτό, […]

Read More

Σύνθεση φωνής από κείμενο

Το ΙΕΛ / Ε.Κ. “Αθηνά” διαθέτει πολυετή πείρα σε τεχνολογίες και συστήματα παραγωγής συνθετικής φωνής από κείμενο για τα Ελληνικά και βρίσκεται στο προσκήνιο της έρευνας εδώ και δύο δεκαετίες. Το ανανεωμένο σύστημα που έχει αναπτύξει, και που στηρίζεται σε τεχνολογία επιλογής και συρραφής ακουστικών μονάδων, συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κορυφαία που υπάρχουν για την Ελληνική […]

Read More