Σύστημα αναγνώρισης νοημάτων

Στο πλαίσιο της έρευνας για την αναγνώριση νοηματικής γλώσσας γίνεται ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ). Για τις ανάγκες αυτής της δραστηριότητας αναπτύσσονται καινοτομικοί αλγόριθμοι ανάλυσης στοιχείων της σύνθεσης του νοήματος με εφαρμογή σε βίντεο, ενώ παράλληλα γίνεται συλλογή βίντεο-σώματος (corpus) εκφορών της ΕΝΓ καθώς και επισημείωση (annotation) και μοντελοποίηση ενδεικτικών υποσυνόλων του.