Πρώτη συνάντηση για το έργο ΒΟΪΣΚΑ (VOESKA)

 26/10/2020

 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Ανοιχτή καινοτομία για την τεκμηρίωση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος στην Άρτα» και ακρωνύμιο ΒΟΪΣΚΑ (VOESKA), πραγματοποιήθηκε την 01η Οκτωβρίου 2020 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας η επίσημη συνάντηση – γνωριμία μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων, προκειμένου να οργανωθούν και να σχεδιαστούν οι ερευνητικές εργασίες, αλλά και να συζητηθεί η πορεία και η πρόοδος του έργου. Πραγματοποιήθηκε ξενάγηση σε κάποιους από τους χώρους, που πρόκειται να συμπεριληφθούν στο έργο, παρουσιάστηκε το σύστημα TMS του Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας και έγινε τεχνική συζήτηση για την αρχιτεκτονική του έργου, σύμφωνα και με τις ανάγκες των χρηστών/επισκεπτών του Μουσείου και των μνημείων της Άρτας. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, συνεχίζοντας τις προσπάθειες ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, υλοποιεί ένα πρόγραμμα με συνεργαζόμενους φορείς το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά” και την εταιρεία Terracom Α.Ε. χρηματοδοτούμενο μέσω της δράσης «Ανοιχτή καινοτομία στον Πολιτισμό», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τον πλούτο του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής της Άρτας, υλικού και άυλου, στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας πολυδιάστατης εικόνας για το κάθε τεκμήριο πολιτισμού, αποτυπώνοντας όχι μόνο βασικές πληροφορίες σχετικά με αυτό, αλλά και στοιχεία που το συνδέουν με τα χαρακτηριστικά της τοποθεσίας εύρεσης, των πιθανών ενδιαφερόντων των επισκεπτών, καθώς και ιστορίες και εμπειρίες σε σχέση με την πολιτιστική, ιστορική και κοινωνική διάστασή του στο πέρασμα του χρόνου. Με βάση αυτού του είδους την πληροφορία, μπορούν εν συνεχεία να δημιουργηθούν βιωματικές εμπειρίες για τους επισκέπτες, οι οποίες τους εμπλέκουν συναισθηματικά με τα πολιτιστικά τεκμήρια και ενεργοποιούν την περιέργειά τους για τον εντοπισμό περισσότερης πληροφορίας γύρω από αυτά. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός μεθοδολογικού πλαισίου που θα συμβάλλει i) στον εμπλουτισμό και στην ανάλυση των πολιτιστικών τεκμηρίων μέσω μιας σημασιολογικής προσέγγισης, ii) στην υιοθέτηση ιστοριοκεντρικής προσέγγισης στην τεκμηρίωση του πολιτιστικού αποθέματος και, βάσει αυτής, iii) στη δημιουργία εμπειριών επίσκεψης για το κοινό, οι οποίες να παρέχονται πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά τη φυσική επίσκεψη στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τις πόλεις. Η υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την επισκεψιμότητα στους χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που καλύπτει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, καθώς και το επίπεδο ικανοποίησης των επισκεπτών των μνημείων και του Αρχαιολογικού Μουσείου της Άρτας.Στη συνάντηση συμμετείχαν:

  • Για την Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας: Βαρβάρα Παπαδοπούλου, Άρης Βάσιος
  • Για το Ερευνητικό Κέντρο ‘’Αθηνά’’/ ΙΕΛ Ξάνθης: Δέσποινα Τσιαφάκη, Δήμητρα Πετούση, Μελπομένη Κάρτα, Κατερίνα Σέρβη, Νατάσα Μιχαηλίδου, Βιβή Κατηφόρη
  • Για την Terracom Πληροφορική ΕΠΕ: Στέλιος Γκούσκος, Κωνσταντίνος Καλαμπόκης, Γεώργιος Γόγολος, Κώστας Πετρίδης, Άννα Παππά

Μάθετε περισσότερα για το έργο στην επίσημη σελίδα εδώ.