Θερινό Σχολείο “Γλωσσική Τεχνολογία και Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες: μια νέα ερευνητική μεθοδολογία”

 16/07/2021

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα το Θερινό Σχολείο 2021 “Γλωσσική Τεχνολογία και Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες: μια νέα ερευνητική μεθοδολογία”.

Το Θερινό Σχολείο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά  στις 6-8 Ιουλίου με τη συμμετοχή 75 σπουδαστών που δραστηριοποιούνται ενεργά στους τομείς της Βιβλιοθηκονομίας/Αρχειονομίας, της Γλωσσολογίας και γενικά των Γλωσσικών Σπουδών, της Εκπαίδευσης, της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας, της Λογοτεχνίας, της Πληροφορικής,  καθώς και των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Στο Θερινό Σχολείο δίδαξαν 15  επιστήμονες από τον χώρο της Γλωσσικής Τεχνολογίας, της Πληροφορικής και των Ανθρωπιστικών και Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών. 

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες της Γλωσσικής Τεχνολογίας και των Γλωσσικών Πόρων, να ενημερωθούν σχετικά με τη συλλογή, την επισημείωση και την επεξεργασία δεδομένων, να ανακαλύψουν παραδείγματα εφαρμογών Γλωσσικής Τεχνολογίας στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, καθώς και να μάθουν για τις εθνικές και ευρωπαϊκές υποδομές Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών, οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση της πολιτικής της ανοιχτής επιστήμης, στη διευκόλυνση του διαμοιρασμού δεδομένων και υπηρεσιών και στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών. Τέλος, δόθηκε η δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν μέσω πρακτικών εργαστηρίων με τη χρήση του CLARIN:EL και των υπηρεσιών επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας που προσφέρει.

Το Θερινό Σχολείο διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου “Αθηνά” και το CLARIN:EL στο πλαίσιο της Εθνικής Υποδομής για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία “Απολλωνίς”.