Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλωσσική Τεχνολογία» από το ΕΚ «Αθηνά» και το ΕΚΠΑ

 26/04/2022

Αιτήσεις συμμετοχής έως 30 Μαΐου 2022

26-04-2022

Στις 9 Μαΐου ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Γλωσσική Τεχνολογία» το οποίο υλοποιείται από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά. 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε υποψηφίους προερχόμενους από:

  • Τμήματα Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών, Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
  •  ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα Τμήματα Φιλολογίας (κυρίως κατεύθυνση Γλωσσολογίας).

Είναι όμως δυνατόν να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι προερχόμενοι από άλλα Τμήματα Θετικών Επιστημών και Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Το Πρόγραμμα προσφέρει διαθεματική εξειδίκευση συνδυάζοντας τις υπολογιστικές τεχνικές της Πληροφορικής με τη Γλωσσολογία, με στόχο την εκπαίδευση επιστημόνων σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης αλγορίθμων, πόρων και εφαρμογών και την προώθηση του πεδίου της Γλωσσικής Τεχνολογίας. Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος έχουν σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες και προοπτικές εξέλιξης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο, όσο και σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών, λειτουργώντας συνθετικά σε διεπιστημονικές ομάδες.
Οι συμμετέχοντες αποκτούν ειδικές δεξιότητες:

  • Στην Επιστήμη των Δεδομένων (Data Science), με ειδίκευση στην ανάλυση γλωσσικών δεδομένων, ενός από τους κατεξοχήν τύπους Μεγάλων Δεδομένων
  • Στην Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence), με ειδίκευση σε τεχνικές Μηχανικής Μάθησης για επεξεργασία φυσικής  γλώσσας και ομιλίας, περιοχή με σημαντικές δυνατότητες σε συστήματα επικοινωνίας ανθρώπου-μηχανής και εφαρμογές σε όλο το εύρος της ανθρώπινης δραστηριότητας 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά από τις 09/05/2022  έως και τις 06/06/2022.  

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ ή επικοινωνήστε με  τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (τηλ. 2107275173, 2107275192, e-mail: secret@di.uoa.gr)