Το ΕΚ “Αθηνά” μέλος της επιστημονικής κοινότητας EAMBES

 16/03/2021

Επίσημη παρουσίαση του Ερευνητικού Κέντρου “Αθηνά” ως νέου μέλουςτης επιστημονικής κοινότητας European Alliance of Medical and Biological Engineering and Science (EAMBES)  πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021, στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης της EAMBES.

Η επιστημονική κοινότητα αυτή αποσκοπεί στην προώθηση της Ιατρικής και Βιολογικής Μηχανικής και Επιστήμης στην Ευρώπη, ενώ εκπροσωπεί 27 εθνικές και διεθνείς επιστημονικές κοινότητες και 40 ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, και μέσω αυτών πάνω από 8.000 μηχανικούς και επιστήμονες που εργάζονται στην έρευνα και την ανώτατη εκπαίδευση. Η EAMBES έχει ως στόχο την υποστήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης και την ανάδειξη σχετικών επιστημονικών επιτευγμάτων, καθώς και την εκπροσώπηση του τομέα της Ιατρικής και Βιολογικής Μηχανικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο για θέματα χάραξης πολιτικής.

Για περισότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της EAMBES.