Η ελληνική καινοτομία στην υπηρεσία της αναγνώρισης των ψευδών ειδήσεων

 02/04/2021

Athens Technology Center (ATC) και το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του Eρευνητικού Κέντρου “Αθηνά” συνεργάζονται για την ανάπτυξη εργαλείων καταπολέμησης της παραπληροφόρησης. Συγκεκριμένα, οι δύο φορείς, συμπράττουν τις δυνάμεις τους απέναντι στη σκόπιμη παρουσίαση παραπλανητικών ή ψευδών πληροφοριών και αξιοποιούν τα πλέον σύγχρονα εργαλεία συλλογής περιεχομένου (content aggregation), τεχνολογικά υποβοηθούμενης γλωσσικής εκμάθησης (technology-enhanced language learning)  κι επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (natural language processing) ως μια πρόταση για τον μετριασμό του φαινομένου.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «UNBIASED: Fact-provisioning and bias estimation tools forpublic inoculation against disinformation campaigns», η ATC και το ΙΕΛ/ΕΚ “Αθηνά”  θα αναπτύξουν εξειδικευμένα online εργαλεία με στόχο την αυτοματοποιημένη εκτίμηση της προκατάληψης και της πόλωσης των ειδήσεων, ή – γενικότερα – πηγών πληροφοριών. Το έργο στοχεύει επίσης στην αύξηση της αυτοματοποίησης του ελέγχου των γεγονότων σε θέματα που συζητούνται.

Τα προτεινόμενα εργαλεία σχεδιάζονται με γνώμονα τη δυνητική χρήση τους κυρίως από το ευρύ κοινό. Μέρος των στόχων του έργου είναι α) οι αναγνώστες να έχουν πρόσβαση σε πιο ευέλικτες και αντικειμενικές πληροφορίες και να αναγνωρίζουν την πιθανή προκατάληψη των πηγών που επιλέγουν για την καθημερινή τους ενημέρωση, και β) η ενίσχυση δημοσιογράφων και πρακτορείων ειδήσεων με εργαλεία συλλογής, ταξινόμησης και ανάλυσης ειδησεογραφικού περιεχομένου αλλά και με νέες λύσεις για τη βελτίωση της ποικιλομορφίας και της ποιότητας της κάλυψης ειδήσεων,  μέσα από την ανάδειξη θεμάτων που δεν έχουν λάβει αρκετή προσοχή, παρέχοντάς τους εξωτερικά σύνολα δεδομένων, ώστε να εμπλουτίσουν ένα άρθρο ειδήσεων κ.λπ.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants.