Τ.Ε.Ε. – Σχεδιασμός, υλοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας και συνοδευτικών εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας για την υποστήριξη του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας στην Τ.Ε.Ε.

Ημερομηνία Έναρξης: 01/05/2012
Ημερομηνία Λήξης: 30/06/2014
Χρηματοδότηση: Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αντωνίου-Κρητικού Ιωάννα
Ιστότοπος: http://www.ilsp.gr/epal/

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας e-learning πλατφόρμας που θα χρησιμοποιηθεί κατά το δίωρο υποστηρικτικό μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας στην Τεχνική Εκπαίδευση. Μέσα από την πλατφόρμα, οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε: α) 100 Μαθήματα γλώσσας που καλύπτουν το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών προγενέστερων βαθμίδων αλλά και γλωσσικά φαινόμενα που διδάσκονται στο Λύκειο, β) 30 Επαναληπτικά τεστ, γ) Πρόσθετα μαθήματα, τα οποία σχεδιάζουν οι ίδιοι οι έκπαιδευτικοί και δ) ένα Λεξικό γενικής γλώσσας και ορολογίας. Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες όχι μόνον των μαθητών αλλά και όλων των συντελεστών του υποστηρικτικού μαθήματος της γλώσσας, η πλατφόρμα περιλαμβάνει α) ένα σύστημα διαχείρισης που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να ετοιμάσουν τα δικά τους μαθήματα, β) ένα forum για ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών και γ) μια βάση δεδομένων με παλιά διαγνωστικά τεστ και επίσημα έγγραφα.