Μυθοτοπία: Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Η πράξη «Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» αναδεικνύει τον πολιτισμικό πλούτο της περιφέρειας ως άξονα τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής, με αφετηρία τη συστηματική καταγραφή, χαρτογράφηση και ανάδειξη των μύθων που αναφέρονται σε περιοχές της περιφέρειας. Η Πράξη, εκτός από αυτοτελής δράση ανάδειξης του περιφερειακού πολιτισμικού και τουριστικού αποθέματος, έχει ενισχύσει ουσιαστικά την τρέχουσα Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και για την Ελληνική Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, στην οποία ήδη δραστηριοποιείται ενεργά το ΙΕΛ/Ε.Κ. Αθηνά.

Τόσο η καταγραφή των μύθων, όπως αυτοί αναδύονται μέσα από κείμενα της αρχαίας ελληνικής και λατινικής λογοτεχνίας, όσο και ο σχετικός σχολιασμός διασυνδέονται με το σύγχρονο τοπίο της περιφέρειας (φυσικό, αρχιτεκτονικό, αρχαιολογικό, πολιτιστικό, γαστρονομικό…) μέσα από έναν ιστότοπο και μια εφαρμογή για κινητά που επιτρέπουν τη δημιουργία προσωποποιημένων διαδρομών σε περιοχές της περιφέρειας με απώτερο στόχο την υποστήριξη της ολοκληρωμένης τουριστικής εμπειρίας. Έτσι, με αφορμή την ανάδειξη της μυθολογικής ταυτότητας της περιοχής, συνδέεται το παρελθόν με το παρόν της και επιτυγχάνεται η ενίσχυση της τουριστικής και πολιτισμικής φυσιογνωμίας της, καθώς οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν τις δικές τους διαδρομές βάσει προσωπικών κριτηρίων (μυθολογικών, αρχαιολογικών, πολιτισμικών, φυσιολατρικών κ.τ.ό.). Εκτός από τον ιστότοπο, έχει αναπτυχθεί και εκπαιδευτική εφαρμογή για την παιδαγωγική αξιοποίηση του παραγόμενου ερευνητικού υλικού από διδάσκοντες και διδασκόμενους στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το έργο έχει αναδειχθεί ως παράδειγμα καλής πρακτικής από το ΕΠΑνΕΚ.