Μικρά Παιδιά: Διαδικτυακή εκπαιδευτική πύλη ψυχαγωγίας και μάθησης για μικρά παιδιά

Ημερομηνία Έναρξης: 01/01/2011
Ημερομηνία Λήξης: 31/12/2012
Χρηματοδότηση: Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση (ΕΣΠΑ 2007-2013)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αντωνίου-Κρητικού Ιωάννα
Ιστότοπος: http://www.mikrapaidia.gr

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού web portal, ειδικά σχεδιασμένου για μικρά παιδιά 3-7 ετών μέσα στο οποίο θα παίζουν και παράλληλα θα μαθαίνουν. Στόχος της πράξης είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μικρών παιδιών μέσα από την ανάπτυξη της γλωσσικής τους έκφρασης, της μουσικής τους παιδείας. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα για έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση των τυχόν προβλημάτων λόγου και ομιλίας, ώστε να καταστεί ομαλή η σχολική τους ένταξη.