Κλειώ

Ημερομηνία Έναρξης: 01/10/2003
Ημερομηνία Λήξης:
Χρηματοδότηση: Κοινωνία της Πληροφορίας - Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (ΗΕ)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μαρκαντωνάτου Στέλλα

Ο κύριος στόχος αυτού του έργου ήταν το να υποστηριχθούν ποικίλες απαιτήσεις περιεχομένου στον επιχειρησιακό τομέα και παράλληλα να ληφθούν υπόψη επιχειρησιακά προσανατολισμένες πολιτιστικές και γλωσσικές πτυχές. Συγκεκριμένα, παρείχε κοινή διεπαφή για τα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων και για τα συστήματα διαχείρισης εργασιακής ροής. Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος ήταν οι εξής:

  • Η δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου διαχείρισης περιεχομένου και εργασιακής ροής
  • Ανάπτυξη συστήματος για τη διαχείριση και δημιουργία αναφορών και διεπαφών για το χρήστη με διαδραστικό τρόπο
  • Η βελτίωση των υπαρχόντων συστημάτων διαχείρισης εργασιακής ροής με τη χρήση οντολογιών