Γλώσσα

Ημερομηνία Έναρξης: 30/09/1999
Ημερομηνία Λήξης: 30/09/2000
Χρηματοδότηση: ΕΠΕΑΕΚ / Ενέργεια 1.1.α
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αντωνίου-Κρητικού Ιωάννα

Η “Γλώσσα η Ελληνική – Οι περιπέτειες των λέξεων” είναι ένα εκπαιδευτικό λογισμικό διαχρονικής και συγχρονικής θεώρησης της γλώσσας και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. “Αθηνά” (Ι.Ε.Λ. / Ε.Κ. “Αθηνά”) για το ΥΠΕΠΘ – Π.Ι. στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ – 11α.

Στόχος του λογισμικού είναι:

  • να βοηθήσει τους μαθητές να παρακολουθήσουν την πορεία εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας
  • να συνειδητοποιήσουν τις περιπέτειες των λέξεων
  • να εξετάσουν τη διαστρωμάτωση του λεξιλογίου να γνωρίσουν τις κοινωνικές και γεωγραφικές διαφοροποιήσεις
  • να εντοπίσουν τα στοιχεία που συνθέτουν την πολυμορφία της γλωσσικής έκφρασης σε συγχρονικό επίπεδο