Αναβάθμιση / Εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού λογισμικού για τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων της Θράκης που παρήγαγε το ΕΠΕΑΕΚ Ι

Ημερομηνία Έναρξης: 01/10/2003
Ημερομηνία Λήξης: 30/06/2004
Χρηματοδότηση: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τζεβελέκου Μαρία

Αντικείμενο του έργου ήταν η αναβάθμιση / εμπλουτισμός – με βάση την επανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτικούς και μαθητών- των παρακάτω λογισμικών με τη μορφή CD-ROM, τα οποία ανέπτυξε το ΙΕΛ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 1997-2000»:

Α) Μέθοδος εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, αποτελούμενο από δύο CD-ROMs:

  • Ένας ιππότης στο κάστρο των γραμμάτων (Γ΄ και Δ΄ δημοτικού)
  • Ένας ιππότης στο κάστρο των λέξεων (Ε΄ και ΣΤ΄ δημοτικού)

Β) Ελληνοτουρκικό λεξικό πολυμέσων