Άκουσμα: Διαδικτυακό Λογισμικό για την δεξιότητα της κατανόησης του προφορικού λόγου

Ημερομηνία Έναρξης: 01/03/2007
Ημερομηνία Λήξης: 30/06/2007
Χρηματοδότηση: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τζεβελέκου Μαρία
Ιστότοπος: http://www.xanthi.ilsp.gr/akoustikh

Αντικείμενο του έργου ήταν η ανάπτυξη μιας πολυμεσικής διαδικτυακής εφαρμογής, η οποία προσφέρει στους αλλόγλωσσους ομιλητές τη δυνατότητα της εξάσκησης στη δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου, συμβάλλοντας έτσι στην βελτίωση της γλωσσικής τους ικανότητας.

Το λογισμικό έχει τον τίτλο «Άκουσμα» και απευθύνεται σε ομιλητές εισαγωγικού, μέσου και προχωρημένου επιπέδου γλωσσικής επάρκειας.

Οι δραστηριότητες κατανόησης προφορικού λόγου αρθρώνονται σε έξι επίπεδα γλωσσομάθειας. Η δημιουργία των δραστηριοτήτων βασίστηκε στις περιγραφές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages) για τα συγκεκριμένα επίπεδα γλωσσικής επάρκειας, καθώς και στα αποτελέσματα της έρευνας για τον Προσδιορισμό Επιπέδων Γλωσσομάθειας στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Θράκης. Τα επίπεδα αυτά είναι:

  • Προκαταρκτικό Στάδιο (Επίπεδο 1)
  • Α1 (Επίπεδο 2)
  • Α2 (Επίπεδο 3)
  • Β1 (Επίπεδο 4)
  • Β2 (Επίπεδο 5)
  • Γ1 (Επίπεδο 6)

Κάθε επίπεδο περιλαμβάνει από 10 έως 25 δραστηριότητες κατανόησης προφορικού λόγου.

Στα χαμηλότερα επίπεδα οι δραστηριότητες αφορούν θεματικές περιοχές, όπως το σπίτι, το σχολείο και η τάξη, το φαγητό, τα ρούχα, τα χρώματα και τα μέρη του σώματος, ενώ στα υψηλότερα επίπεδα επεκτείνονται και σε πιο αφηρημένα θέματα, όπως ο αθλητισμός, η διασκέδαση, η τεχνολογία, ο πολιτισμός, η επιστήμη, η υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος. Το είδος και η έκταση των προφορικών κειμένων είναι αντίστοιχα του επιπέδου γλωσσομάθειας: ξεκινούν από το επίπεδο της λέξης, περνούν στο επίπεδο της πρότασης, στη συνέχεια σε σύντομα κείμενα, τα οποία έχουν κυρίως διαλογική μορφή, ενώ στα υψηλότερα επίπεδα χρησιμοποιούνται πιο εκτεταμένα διαλογικά και μονολογικά κείμενα, όπως συνεντεύξεις σε τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές εκπομπές, δελτία ειδήσεων, ρεπορτάζ, ανακοινώσεις κ.λπ. Οι δραστηριότητες υποστηρίζονται από πλούσιο πολυμεσικό υλικό, το οποίο έχει τη μορφή εικόνων ή βίντεο κινουμένων σχεδίων.

Το σύστημα υποστηρίζει τρία επίπεδα χρηστών:

α) ο επισκέπτης μπορεί να πραγματοποιήσει τις δραστηριότητες και να λάβει ανατροφοδότηση για το ποσοστό επιτυχίας του σε αυτές. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να δει τις λύσεις των δραστηριοτήτων.

β) ο μαθητής πραγματοποιεί τις δραστηριότητες και οι επιδόσεις του καταχωρίζονται σε μια βάση δεδομένων. O μαθητής μπορεί επίσης να δει το ποσοστό επιτυχίας του σε κάθε δραστηριότητα.

γ) ο δάσκαλος έχει όλες τις δυνατότητες των δύο προηγούμενων χρηστών και, επιπλέον, έχει πρόσβαση σε επιλεγμένο υλικό. Πιο συγκεκριμένα, έχει τη δυνατότητα να δει την επίδοση των μαθητών του και να αποθηκεύσει τα αρχεία ήχου των δραστηριοτήτων στον υπολογιστή του. Για τον εκπαιδευτικό υπάρχει επίσης ένα «Βιβλίο Δασκάλου», που περιέχει το απομαγνητοφωνημένο προφορικό κείμενο κάθε δραστηριότητας, τα ερωτήματα των δραστηριοτήτων σε εκτυπώσιμη μορφή και προτάσεις για την αξιοποίηση των δραστηριοτήτων στην τάξη.