Τεχνολογίες μελέτης και προβολής Πολιτιστικού Αποθέματος

 08/04/2020

Οι άνθρωποι και τα επιτεύγματα του Παραρτήματος του ΙΕΛ/ΕΚ “Αθηνά” στην Ξάνθη

Τα επιτεύγματα του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (ΙΕΛ) του Ερευνητικού Κέντρου “Αθηνά” αποσκοπούν στη διατήρηση, ανάλυση, μελέτη, ανάδειξη και διάδοση του τεράστιου πολιτιστικού μας αποθέματος. Ο Βασίλης Κατσούρος, Διευθυντής του ΙΕΛ, ο Νέστορας Τσιρλιγκάνης, Διευθυντής Ερευνών και Επικεφαλής του Παραρτήματος στην Ξάνθη, ο Γιώργος Παυλίδης, Διευθυντής Ερευνών και Επικεφαλής του Εργαστηρίου Έρευνας Πολυμέσων καθώς και η Δέσποινα Τσιαφάκη, Διευθύντρια Ερευνών και Υπεύθυνη του Τμήματος Πολιτισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών εξηγούν τις πολιτισμικές τεχνολογίες που αναπτύσσονται καθημερινά και πώς αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν προσθετικά για τους χρήστες τους σε δημοσίευμα στην εφημερίδα “Η Καθημερινή”.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στον σύνδεσμο εδώ.