Η Ομάδα Τεχνολογιών Νοηματικής Γλώσσας του ΙΕΛ/ΕΚ “Αθηνά” στο NLP:EL Knowledge Centre

 04/03/2021

CLARIN ERIC Knowledge Centres

Με στόχο τη δημιουργία μίας στενά διασυνδεδεμένης επιστημονικής κοινότητας για την Ανοιχτή Επιστήμη, τα Ανοιχτά δεδομένα και τον διαμοιρασμό ψηφιακού γλωσσικού υλικού και τεχνολογιών, η Υποδομή CLARIN ERIC υποστηρίζει και προωθεί μέτρα και ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει τη διάχυση γνώσεων και τεχνογνωσίας μεταξύ των μελών του αλλά και προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Στο πλαίσιο αυτό, η συγκρότηση εξειδικευμένων Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης – CLARIN Knowledge Centres, γνωστών και ως CLARIN K-Centers, αποτελεί βασικό βήμα για την Ευρωπαϊκή Υποδομή.

NLP:EL – Το πρώτο επίσημα αναγνωρισμένο CLARIN Knowledge Centre στην Ελλάδα

Το NLP:EL συστάθηκε τον Μάρτιο του 2020 και αποτελεί το πρώτο επίσημα αναγνωρισμένο CLARIN Knowledge Centre (CLARIN K-Centre) στην Ελλάδα για την Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (ΕΦΓ), τη Γλωσσική Τεχνολογία (ΓΤ) και τους Γλωσσικούς Πόρους (ΓΠ).

Η Ομάδα Τεχνολογιών Νοηματικής Γλώσσας του ΙΕΛ/ΕΚ “Αθηνά” συμμετέχει στο NLP:EL

Τον Ιανουάριο του 2021, συμπεριελήφθησαν στους τομείς εμπειρογνωμοσύνης και τεχνογνωσίας του NLP:EL η έρευνα και ανάπτυξη στο πεδίο των Τεχνολογιών Νοηματικής Γλώσσας, με έμφαση στους τομείς της δυναμικής σύνθεσης νοηματικής γλώσσας, των ειδικών διεπαφών επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, της ανάπτυξης και επισημείωσης νοηματικών πόρων καθώς και της ανάπτυξης τεχνολογιών επεξεργασίας νοηματικών δεδομένων. Την τεχνογνωσία στους τομείς αυτούς προσφέρει στο NLP:EL η Ομάδα Τεχνολογιών Νοηματικής Γλώσσας του Τμήματος Ενσώματης Αλληλεπίδρασης και Ρομποτικής του ΙΕΛ/ΕΚ “Αθηνά”.

Με εμπειρία πολλών ετών στον τομέα των Τεχνολογιών Νοηματικής Γλώσσας και με υπεύθυνες τις Ελένη Ευθυμίου (Διευθύντρια Ερευνών – Γλωσσολόγο, ΙΕΛ/ΕΚ “Αθηνά”) και Σταυρούλα-Ευίτα Φωτεινέα (Διευθύντρια Ερευνών – Μηχανικό Η/Υ, ΙΕΛ/ΕΚ “Αθηνά”), η Ομάδα Τεχνολογιών Νοηματικής Γλώσσας του ΙΕΛ/ΕΚ “Αθηνά” συμμετέχει στο NLP:EL έχοντας ως βασικό στόχο να προσφέρει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη

  • χρήσιμες πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με εργαλεία, υπηρεσίες και προϊόντα Τεχνολογιών Νοηματικής Γλώσσας,
  • υποστήριξη και οδηγίες αναφορικά με την ευρεσιμότητα, προσβασιμότητα και χρήση εργαλείωνυπηρεσιών και προϊόντων Τεχνολογιών Νοηματικής Γλώσσας,
  • διευκρινίσεις και απαντήσεις σε ερωτήσεις μέσω του Γραφείου Υποστήριξης του NLP:EL.

Για περισσότερα από 20 χρόνια τώρα, η Ομάδα Νοηματικής Γλώσσας του ΙΕΛ/ΕΚ “Αθηνά” έχει συμμετάσχει σε πληθώρα Εθνικών και Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Έργων, αναπτύσσοντας μία σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες Τεχνολογιών Νοηματικής Γλώσσας,όπως το Λεξικό της Ελληνικής νοηματικής γλώσσας Νόημα,το Παιδικό λεξικό της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας,το Περιβάλλον ανάπτυξης και διαχείρισης νοηματικών πόρων SiS-Builder, το Περιβάλλον δυναμικής σύνθεσης νοηματικών φράσεων κλπ.καθώς και γλωσσικούς πόρους,ανάμεσά τους επισημειωμένα σώματα δεδομένων ΕΝΓ, λεξικά και γλωσσάρια, εγχειρίδια σύνταξης γραμματικής για Νοηματικές Γλώσσες κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Τεχνολογίες Νοηματικής Γλώσσας μπορείτε να επισκεφθείτε τον επίσημη ιστοσελίδα της Ομάδας εδώ.

Η δημιουργία του NLP:EL αποτελεί δράση που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του CLARIN ERIC από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ).