Πρώτη συνάντηση για το έργο EASIER – intElligent Automatic SIgn languagE tRanslation

 03/02/2021

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “EASIER- intElligent Automatic SIgn languagE tRanslation”, πραγματοποιήθηκε την 01 Φεβρουαρίου 2021, μέσω τηλεδιάσκεψης, η πρώτη συνάντηση των συνεργαζόμενων φορέων του έργου.

Το έργο θα δημιουργήσει μια εφαρμογή για να βελτιώσει την επικοινωνία κωφών / ακουόντων με την ανάπτυξη τεχνολογίας αυτόματης μετάφρασης νοηματικής γλώσσας σε προφορική ή γραπτή φωνούμενη γλώσσα και αντίστροφα. Το σύστημα που θα αναπτυχθεί, θα μπορεί να μεταφράζει μεταξύ πολλών νοηματικών και προφορικών γλωσσών της ΕΕ. Ο σχεδιασμός της εφαρμογής θα είναι ανθρωποκεντρικός, ενώ θα βελτιωθεί μέσω εκτενών διαδικασιών αξιολόγησης.

 

Μάθετε περισσότερα για το έργο στην επίσημη σελίδα εδώ.