“Συμμαχία για τις Γλωσσικές Τεχνολογίες”: μια νεά ευρωπαϊκή κοινοπραξία ψηφιακών υποδομών

 31/01/2024

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά προχώρησαν στην ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας ως ιδρυτικού μέλους στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Υποδομή «Συμμαχία για τις Γλωσσικές Τεχνολογίες» (ALT-EDIC:  Alliance for Language Technologies – European Digital Infrastructure Consortium), διασφαλίζοντας έτσι τη συμμετοχή της Ελλάδας στις εξελίξεις αυτού του ταχύτατα αναπτυσσόμενου πεδίου Τεχνητής Νοημοσύνης όπως και την ισότιμη ψηφιακή υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας. Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία της ALT-EDIC  προήλθε από μια κοινοπραξία ευρωπαϊκών χωρών-μελών με τη Γαλλία ως συντονίστρια χώρα.

Μέσα από την ALT-EDIC θα δημιουργηθούν αξιόπιστοι μηχανισμοί, οι οποίοι θα διασφαλίζουν ότι οι ιδιοκτήτες και οι πάροχοι δεδομένων έχουν τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων τους, των όρων διάθεσης και χρήσης τους, με πλήρη συμμόρφωση στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σεβασμό των αξιών της, δημιουργώντας τις συνθήκες για μια πραγματική οικονομία των δεδομένων. Ιδιαίτερα σημαντική θα είναι η συμβολή της ALT-EDIC στην ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης που στηρίζονται σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα ειδικά για γλώσσες με μικρότερο αριθμό ομιλητών, όπως η Ελληνική. Μέσω της κατάλληλης διαχείρισης γλωσσικών δεδομένων από την Ελληνική και άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, αναμένεται να συγκεντρωθεί ο ενδεδειγμένος όγκος και να δημιουργηθούν γλωσσικά δεδομένα για εξειδικευμένους τομείς ενδιαφέροντος με διαπιστωμένες ελλείψεις στην τεχνολογική τους κάλυψη, όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η τραπεζική, οι κατασκευές, οι μεταφορές, η δικαιοσύνη, η ναυτιλία, κ.ά. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της ALT-EDIC, το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά θα συντονίσει την εθνική συμμετοχή διαθέτοντας εξειδικευμένο προσωπικό, ψηφιακούς πόρους και τεχνογνωσία.

Το προσεχές διάστημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Digital Europe θα χρηματοδοτήσει Multi-Country Projects για να ενισχύσει τη δημιουργία υποδομών για γλωσσικά δεδομένα στις χώρες που συμμετέχουν στην ALT-EDIC. Η συμμετοχή της Ελλάδας στην ALT-EDIC δημιουργεί τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν την περαιτέρω ανάπτυξη γλωσσικών δεδομένων, πόρων, μοντέλων και εργαλείων για την ελληνική γλώσσα και επομένως θα διασφαλίσουν την ισότιμη συμμετοχή της γλώσσας μας στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή και την τεχνολογική της ετοιμότητα. Η παρουσία της ελληνικής γλώσσας στις εξελίξεις που αναμένονται στο πεδίο της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης, θα ενισχύσει την υιοθέτηση των Γλωσσικών Τεχνολογιών από την ελληνική βιομηχανία, τον δημόσιο τομέα και την ερευνητική κοινότητα και θα ευαισθητοποιήσει όλους τους εμπλεκόμενους σχετικά με τον κρίσιμο ρόλο των γλωσσικών δεδομένων στη σημερινή οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα για το ALT-EDIC αλλά και πώς από κοινού με τον Χώρο Δεδομένων Language Data Space, στην υλοποίηση του οποίου επίσης συμμετέχει το ΙΕΛ / ΕΚ Αθηνά, οι πρωτοβουλίες αυτές θα παράσχουν τις υποδομές για την περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωπαϊκης βιομηχανίας Γλωσσικής Τεχνολογίας.