Συνεργαζόμενος Ερευνητής

mail  valerios.stais_ΑΤ_athenarc.gr

Στάης Βαλέριος

Ο Βαλέριος Στάης είναι κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής (2020) από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, όπου επικεντρώθηκε στην Ταξινόμηση Εικόνων (Image Classification) με τη χρήση μεθόδων μηχανικής και βαθιάς μάθησης. Aυτή τη στιγμή φοιτεί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Data Science and Information Technologies” του ίδιου τμήματος. Ως Επιστημονικός Συνεργάτης του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (ΙΕΛ) του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά (ΕΚ Αθηνά), ασχολείται με την Εξαγωγή Συμβάντων (Event Extraction) από ειδησεογραφικά κείμενα.