Συνεργαζόμενος Ερευνητής

mail  dgkoumas_AT_athenarc.gr

Γκούμας Δημήτριος

O Δημήτρης Γκούμας είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών (2014-2016) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και πτυχίου στην Πληροφορική (2009-2013) από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Κατατάχτηκε στο άνω 5% των αποφοίτων και κατά τη διάρκεια των σπουδών του έλαβε το βραβείο Μαρία Δημοπούλου από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Από το 2016 είναι συνεργαζόμενος ερευνητής στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά όπου και έχει εργαστεί σε ευρωπαϊκά και εθνικά έργα σαν μηχανικός πληροφορικής. Έχει δημοσιεύσεις στα γνωστικά αντικείμενα της θεματικής μοντελοποίησης (topic modeling), λεκτικής επιθετικότητας και ανάλυσης συναισθήματος. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, τη Μηχανική Μάθηση, την Εξαγωγή Πληροφορίας και τις Υποδομές Γλωσσικής Τεχνολογίας.