Πρώην Επιστημονικός Συνεργάτης

mail  eirini.georgoulaki_AT_athenarc.gr

Γεωργουλάκη-Μισεγιάννη Ειρήνη

Απόφοιτη του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (Ειδίκευση Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών) και κάτοχος μεταπτυχιακών στην Συγκριτική Λογοτεχνία (Comparative Literature – King’s College London) και στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών). Κατά το πέρας του τελευταίου, εκπόνησε διπλωματική εργασία με τίτλο «Αναγνώριση Ονοματικών Οντοτήτων σε ελληνικά δημοσιογραφικά, νομικά, και λογοτεχνικά κείμενα: Διερευνήσεις σε διαφορετικά είδη κειμένων». Στα ενδιαφέροντά της συγκαταλέγονται η μελέτη της γλώσσας, η λογοτεχνία και ο τρόπος με τον οποίο η Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας μπορεί να οδηγήσει στην καλύτερη μελέτη, κατανόηση και αξιοποίησή τους. Στο Ε.Κ. Αθηνά, η ίδια συμβάλλει στην δημιουργία, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας.