Εργαστήριο Γενικής Χημείας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο