Εργαστήριο Διδακτικής των Ζωντανών Γλωσσών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης