Ανάπτυξη εργαλείων για λογοτεχνική μετάφραση από γαλλικά στα ελληνικά

Ημερομηνία Έναρξης: 01/01/1993
Ημερομηνία Λήξης: 31/12/1994

Το έργο αυτό αποσκοπούσε:

  • στην αυτόματη παραλληλοποίηση γαλλικών λογοτεχνικών κειμένων του 19ου αιώνα.
  • στην ανάπτυξη μίας βάσης δεδομένων όπου ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα με βάση ορισμένες λέξεις που περιέχονται στα γαλλικά κείμενα να ανατρέξει στις διαθέσιμες ελληνικές μεταφράσεις.

Συνεργάτες