Θρακικός Ηλεκτρονικός Θησαυρός

Ημερομηνία Έναρξης: 01/10/1995
Ημερομηνία Λήξης: 31/10/1998
Χρηματοδότηση: ΕΠΕΤ ΙΙ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καραγιάννης Γεώργιος, Νίκος Χατζηγεωργίου
Ιστότοπος: http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/

Σκοπός του προγράμματος ήταν η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με στοιχεία ιστορίας, πολιτισμού, τουρισμού και περιβάλλοντος για τη Θράκη, καθώς και η κατασκευή ενός CD πολυμέσων με τα στοιχεία αυτά. Δευτερευόντως η πειραματική κατασκευή ενός ανάλογου CD πολυμέσων για την Καστοριά.

Ο κύριος ρόλος του ΙΕΛ / Ε.Κ. “Αθηνά” Θράκης ήταν η κατασκευή της βάσης δεδομένων και η επεξεργασία και καταχώρηση σε αυτήν του υλικού που συλλέγεται από τους άλλους φορείς.

Συνεργάτες