Μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού των μειονοτικών σχολείων της Θράκης

Ημερομηνία Έναρξης: 01/01/1999
Ημερομηνία Λήξης: 31/12/2000
Χρηματοδότηση: ΕΠΕΑΕΚ Ι / Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 1997-2000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τζεβελέκου Μαρία
Ιστότοπος: http://archive.ilsp.gr/el/services-products/products/item/1-langtechn/4-ippotis

Το λογισμικό που αναπτύχθηκε αποτελεί τη συνέχεια του Ένας ιππότης στο κάστρο των γραμμάτων. Τιτλοφορείται Ένας ιππότης στο κάστρο των λέξεων. Απευθύνεται σε παιδιά της Ε΄ και της ΣΤ΄ δημοτικού. Το γενικό πλαίσιο είναι όμοιο με εκείνο του Ιππότη στο κάστρο των γραμμάτων. Η ύλη διαφέρει: καλύπτει το μέσο και προχωρημένο επίπεδο ελληνομάθειας. Διαφέρει επίσης ως προς την εργονομική πολυπλοκότητα και τις δυνατότητες πλοήγησης που προσφέρει. Αποτελείται από δεκάξι ενότητες και από ορισμένα επιπλέον συστατικά που βοηθούν το παιδί να αποκτήσει επίγνωση -και την αντίστοιχη μεταγλώσσα- βασικών συντακτικών δομών της ελληνικής. Περιλαμβάνει επίσης παιχνίδια γύρω από ορισμένα σημασιολογικά πεδία. Τέλος περιλαμβάνει ορισμένα κλασικά παραμύθια – η Κοκκινοσκουφίτσα, Η πριγκίπισσα και το μπιζέλι, ο λαγός και η χελώνα- σε έμμετρη διασκευή του Ευγένιου Τριβιζά.

Τα δύο λογισμικά κυκλοφορούν σε μια συσκευασία με δύο CD-ROMs και οδηγίες χρήσης. Έχουν εγκριθεί από το ΠΙ. Έχουν ενσωματωθεί στο πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων της Θράκης, χρησιμοποιούνται στα απογευματινά ενισχυτικά μαθήματα, στα Κέντρα Στήριξης του ΠΕΜ, στα θερινά μαθήματα και στις τάξεις υποδοχής των παιδιών των μεταναστών στα μεγάλα αστικά κέντρα.