Λογοτυπογραφία: Δημιουργία ελληνικού συστήματος υπαγόρευσης και εφαρμογή του στην βελτίωση της ροής εργασίας στον δημοσιογραφικό χώρο

Ημερομηνία Έναρξης: 01/10/1999
Ημερομηνία Λήξης: 30/04/2001
Χρηματοδότηση: ΕΠΕΤ ΙΙ / Γλωσσική Τεχνολογία
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δολόγλου Ιωάννης, Οικονόμου Νάντια

Το έργο είχε τους εξής σκοπούς:

  • Τη δημιουργία υποδομής για την αναγνώριση συνεχούς λόγου στα Ελληνικά με τη βοήθεια ενός δημοσιογραφικού οργανισμού
  • Την προσαρμογή ενός επιτυχημένου συστήματος αναγνώρισης φωνής μεγάλου λεξιλογίου στα Ελληνικά και την εγκατάσταση του στο εκδοτικό περιβάλλον της Ελευθεροτυπίας
  • Την έρευνα και ανάπτυξη εν όψει συστημάτων μεγάλης αναγνωρισιμότητας
  • Την ετοιμασία του εδάφους για την δημιουργία ενός 100% Ελληνικού συστήματος αναγνώρισης φωνής

Συνεργάτες