Παροχή Υπηρεσιών / Υπεργολαβία με την εταιρεία EXERGIA Energy and Environment Consultants S.A.

Ημερομηνία Έναρξης: 09/09/2014
Ημερομηνία Λήξης: 28/02/2015
Χρηματοδότηση: EXERGIA Energy and Environment Consultants S.A.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ραψομανίκης Σπύρος

Παροχή υψηλού επιπέδου ερευνητικών υπηρεσιών που αφορούν το ατμοσφαιρικό περιβάλλον στις δύο νέες θέσεις του εναλλακτικού σταθμού συμπιεστών του έργου TAP στην ευρύτερη περιοχή των Σερρών, Ελλάδα.