Εύλογον

Ημερομηνία Έναρξης: 01/01/1996
Ημερομηνία Λήξης: 30/11/1998
Χρηματοδότηση: ΕΠΕΤ ΙΙ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καραγιάννης Γεώργιος, Μπακαμίδης Στυλιανός

Το Τμήμα Τεχνολογίας Φωνής με τη βοήθεια του εξοπλισμού που αγοράσθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, υποστήριξε αριθμό νέων δράσεων υπό την μορφή εσωτερικών προγραμμάτων που είναι:

  • Ορολογική βάση δεδομένων: Πρόκειται για τη συγκρότηση βάσης κειμένων και όρων από επιστημονικές και τεχνικές υπογλώσσες. Για την υλοποίησή της, η οποία ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1998 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 1998, χρησιμοποιήθηκαν οι γλωσσικοί πόροι (κείμενα και όροι) που συνελέγησαν κατά την πρώτη φάση του προγράμματος ΟΡΟΣΗΜΟ (Απρίλιος 1996 – Δεκέμβριος 1997, βλ. Ορόσημο) σε συνεργασία με επιστήμονες και ερευνητές των ελληνικών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, καθώς και με εκδοτικούς οίκους. Το αποτέλεσμα του έργου αυτού ήταν η έκδοση ενός τελικού προϊόντος σε ηλεκτρονική μορφή το οποίο περιλαμβάνει τα συγκεντρωθέντα κείμενα και τους όρους. Το σχεδιασμό της βάσης κειμένων και όρων, καθώς και την ανάπτυξη του προϊόντος σε ηλεκτρονική μορφή είχε αναλάβει το Τμήμα Ηλεκτρονικής Λεξικογραφίας.
  • Λογισμικό για τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής: Πρόκειται για την ανάπτυξη ενός πιλοτικού λογισμικού διδασκαλίας του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών (από το πρωτότυπο) για τις τάξεις του Γυμνασίου με την βοήθεια πολυμέσων. Η ανάπτυξη της δράσης αυτής πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του ΙΕΛ / Ε.Κ. “Αθηνά”.
  • Συνδυασμός χαρτογραφικής και φωνητικής πληροφορίας για αναζήτηση γεωγραφικών δεδομένων: Πρόκειται για σύστημα το οποίο δίνει πληροφορίες για γεωγραφικά δεδομένα της Ελλάδος με φωνή και οπτική απεικόνιση. Η πρόσβαση στο σύστημα από τον χρήστη γίνεται μόνο με φωνή χωρίς την χρήση πληκτρολογίου. Πιο συγκεκριμένα ο χρήστης του συστήματος προφέρει λέξεις που κατά κύριο λόγο είναι ονόματα πόλεων ή περιοχών που εμφανίζονται στην οθόνη του συστήματος υπό μορφή γεωγραφικού χάρτη. Επίσης το σύστημα δίνει πληροφορίες πρόσβασης στις περιοχές αυτές.