ΕπιSTEAMουσική: Διαδραστικές Μουσικές Επιστημονικές Δραστηριότητες

Ημερομηνία Έναρξης: 01/11/2021
Ημερομηνία Λήξης: 31/05/2024
Χρηματοδότηση: 3η Προκήρυξη Δράσης “Επιστήμη και Κοινωνία” - "Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης" (ΕΛΙΔΕΚ)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κατσούρος Βασίλης
Ιστότοπος: https://episteamousiki.athenarc.gr/

Αντικείμενο του έργου “Διαδραστικές Μουσικές Επιστημονικές Δραστηριότητες” (ΕπιSTEAMουσική) είναι η δημιουργία ενός Κόμβου Έρευνας και Καινοτομίας στην Εκπαίδευση, ο οποίος θα έχει τόσο φυσική υπόσταση, καθώς θα είναι εγκατεστημένος σε τέσσερα σημεία στην Ελλάδα, όσο και ψηφιακή, με τη μορφή μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία θα είναι προσβάσιμη από μαθητές και εκπαιδευτικούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ο κόμβος Έρευνας και Καινοτομίας ΕπιSTEAMουσική συνδυάζει και προωθεί την επιστημονική, τεχνολογική και εκπαιδευτική καινοτομία, καθώς αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες επεξεργασίας, ανάλυσης και παραγωγής ήχου και πολυτροπικής διάδρασης για τη διερεύνηση και εκμάθηση των γνωστικών αντικειμένων-επιστημονικών περιοχών STEM (Φυσικές επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά) μέσω της Μουσικής και τις εφαρμόζει στην εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο του σύγχρονου εκπαιδευτικού κινήματος STEAM. Κεντρικό πυρήνα του κόμβου ΕπιSTEAMουσική θα αποτελέσει η ήδη ανεπτυγμένη και διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες (ανάμεσά τους και Ελληνικά) διαδικτυακή πλατφόρμα iMuSciCA (αποτέλεσμα ενός επιτυχημένου ευρωπαϊκού προγράμματος που συντόνισε το Ε.Κ. Αθηνά), καθώς και εργαλεία μουσικής τεχνολογίας τα οποία αναπτύσσονται στο Ε.Κ. Αθηνά. Οι τέσσερις φυσικοί κόμβοι, θα είναι επισκέψιμοι από μαθητές σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια της Αττικής και στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ ταυτόχρονα, θα διοργανωθούν σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας καθώς και στη δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων STEAM. Παράλληλα, θα διοργανωθεί ένας μαθητικός διαγωνισμός STEAM με την τάξη-νικητή (εκτός των περιφερειών των κόμβων) να επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις του Ε.Κ. Αθηνά στην Αθήνα. Ο προτεινόμενος Κόμβος Έρευνας και Καινοτομίας ΕπιSTEAMουσική επιχειρεί να εδραιώσει και να διευρύνει τον θετικό αντίκτυπο της εφαρμογής των ερευνητικών αποτελεσμάτων στον τομέα της εκπαίδευσης.