Έκφραση

Ημερομηνία Έναρξης: 01/04/2006
Ημερομηνία Λήξης: 30/09/2007
Χρηματοδότηση: Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας", Μέτρο 3.3
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Φωτοπούλου Αγγελική

Το έργο «Έκφραση» στοχεύει στην δημιουργία ενός πρωτότυπου περιβάλλοντος για την υποστήριξη της συγγραφικής εργασίας στην Ελληνική ταυτόχρονα με την ανάπτυξη μοναδικών και πολύτιμων γλωσσικών πόρων. Τόσο το περιβάλλον όσο και οι πόροι αποτελούν ανεξάρτητα επαναχρησιμοποιήσιμα λογισμικά ικανά να υποστηρίξουν πλήθος εφαρμογών.

Το έργο «Έκφραση» στοχεύει στην δημιουργία ενός πρωτότυπου περιβάλλοντος για την υποστήριξη της συγγραφικής εργασίας στην Ελληνική ταυτόχρονα με την ανάπτυξη μοναδικών και πολύτιμων γλωσσικών πόρων. Τόσο το περιβάλλον όσο και οι πόροι αποτελούν ανεξάρτητα επαναχρησιμοποιήσιμα λογισμικά ικανά να υποστηρίξουν πλήθος εφαρμογών. Στόχος είναι να υποστηριχθούν οι γράφοντες σε προβλήματα διατύπωσης, όταν δηλαδή δεν βρίσκουν την λέξη ή την έκφραση που αποδίδει την σκέψη τους ή όταν δεν είναι σίγουροι για το πώς χρησιμοποιείται ή κλίνεται μια δεδομένη λέξη ή έκφραση. Η «Έκφραση» συγκεντρώνει τις δυνατότητες ενός ερμηνευτικού λεξικού, ενός λεξικού συνωνύμων /αντωνύμων, ενός δίγλωσσου λεξικού (Ελληνο-Αγγλικού) και ενός ορθογραφικού διορθωτή. Ταυτόχρονα, τις ξεπερνά κατά πολύ διότι βασίζεται στην εννοιολογική οργάνωση του γλωσσικού υλικού με τεχνικές του Σημασιολογικού Ιστού. Το περιβάλλον αυτό μπορεί να υποστηρίξει τομείς όπως η διδασκαλία, η δημοσιογραφία, η μετάφραση και κάπως γενικότερα οι εκδόσεις. Επιπλέον, το έργο θα αποδώσει και καινοτομικό λογισμικό για τον εντοπισμό εκφράσεων, οι οποίες αποτελούν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος. Αν και χρησιμοποιούνται πολύ συχνά στο γραπτό λόγο, οι εκφράσεις αποτελούν αδύνατο σημείο των υπαρχόντων λεξικών, εντύπων και ηλεκτρονικών, επειδή ανανεώνονται συχνά. Το λογισμικό που θα δημιουργηθεί θα λαμβάνει υπόψιν την πλούσια μορφολογία της Ελληνικής καθώς και τις συντακτικές ιδιαιτερότητές της και θα υποστηρίζει την ανεύρεση πολυλεκτικών εκφράσεων γενικής γλώσσας καθώς και ορολογικών δεδομένων, διαδικασίες που είναι σημαντικές στον χώρο της επεξεργασίας κειμένου. Εξαιρετικά σημαντικό τμήμα του έργου είναι η υποκείμενη βάση γλωσσικών δεδομένων. Θα περιέχει γλωσσικό υλικό στην Ελληνική και Αγγλική που (α) συμμορφώνεται προς τα πρότυπα μνημειακών λεξικών (Roget’s Thesaurus, πηγή έμπνευσης και για το καθιερωμένο WordNet, και το Ονομαστικόν του Θ. Βοσταντζόγλου) και (β) παρέχει ό,τι λέγεται σχετικά με μία έννοια, π.χ. όσα ονόματα, ρήματα, επιρρήματα, εκφράσεις χρησιμοποιούνται στην Ελληνική για να μιλήσουμε επί παραδείγματι για την έννοια κίνηση.

Συνεργάτες