Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής για το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών

Ημερομηνία Έναρξης: 11/06/2007
Ημερομηνία Λήξης: 11/02/2008
Χρηματοδότηση: Ε.Π. “Κοινωνία της Πληροφορίας”, Μέτρο 1.3
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λαμπροπούλου Πένυ

Το φυσικό αντικείμενο του παρόντος έργου αναφέρεται στην αξιοποίηση του μοναδικού αρχειακού υλικού του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών με την ενίσχυση των υποδομών πληροφορικής και την χρήση νέων τεχνολογιών, τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής.
Το υποσύνολο του υλικού του Κέντρου που θα ψηφιοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνει 5 διακριτά αρχεία: το Αρχείο Προφορικής Παράδοσης (σε χειρόγραφη μορφή), το Αρχείο Χειρογράφων του 19ου αιώνα και του 20ου λογίων ή μη Μικρασιατών, το Φωτογραφικό Αρχείο με φωτογραφίες που απεικονίζουν την καθημερινή ζωή των Μικρασιατών στις εστίες τους, αλλά και αποτυπώνουν το δράμα του 1922 και την εδώ εγκατάσταση (αποστολές των συνεργατών του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών μετά το 1922), το Αρχείο Χαρτών και Σκαριφημάτων και η Συλλογή Οπτικοακουστικού Υλικού.
Οι δύο πρώτες δράσεις του έργου αφορούν στην ψηφιοποίηση και υποβοήθηση του έργου τεκμηρίωσης του υλικού, μέσω της ανάπτυξης λογισμικού επιστημονικής τεκμηρίωσης και ανάκτησης. Το λογισμικό θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την μοντελοποίηση του υλικού (η οποία εκτελείται ως έργο εσωτερικά από το ΚΜΣ) και τις απαιτήσεις των χρηστών που θα προκύψουν.
Στην προβολή του ψηφιακού υλικού αναφέρονται τρεις γραμμές δράσης:

  • ανάπτυξη της δικτυακής πύλης του Κέντρου (σε τρεις γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά & τουρκικά) η οποία, εκτός της γενικότερης προβολής του Κέντρου και του έργου του, θα παρέχει πρόσβαση στο ψηφιοποιημένο υλικό
  • ανάπτυξη δίγλωσσου εκπαιδευτικού λογισμικού (σε ελληνικά & αγγλικά) που θα προσελκύει τους νέους στην εκμάθηση και κατανόηση της σημασίας διαφόρων θεμάτων ενδιαφέροντος σχετικά με την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του Μικρασιατικού Ελληνισμού και το οποίο θα βασίζεται στο υλικό που υπάρχει στο ΚΜΣ και θα απευθύνεται σε μαθητές και φοιτητές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (κυρίως ομογενείς)
  • δημιουργία CDROM ανάδειξης του υλικού (που θα υλοποιηθεί στα ελληνικά & αγγλικά) θα αφορά την ιστορία του Μικρασιατικού Ελληνισμού στον 19ο αιώνα έως και την Καταστροφή και τον ξεριζωμό, καθώς και την εγκατάσταση του Μικρασιατικού προσφυγικού στοιχείου στην Ελληνική Επικράτεια, τεκμηριωμένη με βάση το αρχείο προφορικής παράδοσης, τις φωτογραφίες και τα χειρόγραφα του υλικού που θα ψηφιοποιηθεί.

Συνεργάτες