Πρώην Επιστημονικός Συνεργάτης

mail  vougioukli_AT_athenarc.gr

Βουγιουκλή Ανθή

Άξονες ενδιαφερόντων

  • Ιστορία & πολιτισμός Θράκης
  • Αρχαία Ελληνική Ποίηση Ελληνιστικής περιόδου
  • Ιστορία Ελληνιστικών βασιλείων
  • Πολιτισμική τεχνολογία

Βιογραφικά στοιχεία

Η Ανθή Βουγιουκλή είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με ειδίκευση στην Κλασική Φιλολογία (υποτροφία εισαγωγής ΙΚΥ). Κατέχει επίσης Master of Arts από το Τμήμα Συγκριτικής Γραμματολογίας του Πανεπιστημίου Stony Brook (υποτροφία Πολιτείας Νέας Υόρκης). Ολοκλήρωσε τον Β΄ (PhD) Κύκλο Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Η διδακτορική της έρευνα χρηματοδοτήθηκε (2010-2014) από το πρόγραμμα «Ηράκλειτος ΙΙ» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

Η έρευνά της εστιάζει στη μελέτη των συμβολικών αναπαραστάσεων της Θράκης κατά την ελληνιστική περίοδο μέσα από λογοτεχνικές και αρχαιολογικές πηγές. Στα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η Πολιτισμική Τεχνολογία καθώς και οι εφαρμογές των υπολογιστών στην Κλασική Φιλολογία.