Πρώην Επιστημονικός Συνεργάτης

mail  k.pattakos_AT_athenarc.gr

Παττακός Κωνσταντίνος

Ο Κωνσταντίνος Παττακός σπουδάζει στο πρόγραμμα MSc Γλωσσική Τεχνολογία. Έλαβε το ΒΑ του από το τμήμα Φιλολογίας του ΕΚΠΑ με κατεύθυνση Γλωσσολογίας το 2006. Η τελική του εργασία είχε θέμα τη σύγκριση δύο λογοτεχνικών τεχνητών γλωσσών, της Quenya του Tolkien και τη Newspeak του Orwell, σε συντακτικό και πραγματολογικό επίπεδο. Συνέχισε τις σπουδές του στο Birkbeck College, University of London, όπου έλαβε τίτλο MA στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Το πρόγραμμα αυτό καταπιανόταν με θέματα όπως η Κατάκτηση Δεύτερης Γλώσσας, η Διγλωσσία, η Γλωσσική Πολιτική, κα. Το θέμα της διπλωματικής του εργασίας ήταν τα φαινόμενα koineisation που εμφανίζονται στην αγγλική γλώσσα ως lingua franca. Ο Κωνσταντίνος συνεργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης με το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά (ΕΚ Αθηνά) από το 2022 και από το 2006 εργάζεται ως καθηγητής ελληνικών ως ξένης γλώσσας, και έχει συνεργαστεί με το Βρετανικό δημόσιο τομέα, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και τώρα με την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και τη Βρετανική Σχολή στην Αθήνα.