Πρώην Επιστημονικός Συνεργάτης

phone  +30 25410 78787 (127)

mail  markos_AT_athenarc.gr

Δήμητσας Μάρκος

Άξονες ενδιαφερόντων

  • – Ανάπτυξη εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων
  • – Ανάκτηση πληροφοριών και ανάλυση δεδομένων
  • – Μηχανική μάθηση και τεχνητή νοημοσύνη

Ο Μάρκος Δήμητσας είναι απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ερευνητικό πεδίο “Ανάκτηση Πληροφοριών και Μηχανές Αναζήτησης” με ειδίκευση στις Τεχνολογίες Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής και Πληροφορικής, από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Από τον Μάιο του 2019 ξεκίνησε να εργάζεται για το Ε.Κ. «Αθηνά», στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου AtticPOT [Attic PO(ttery in) T(hrace] και τον επόμενο χρόνο εντάχθηκε στην ομάδα του έργου myELeusis. Η συμβολή του στα ερευνητικά έργα είναι η συμμετοχή στην ανάλυση και σχεδιασμό των απαιτήσεων, η δημιουργία κατάλληλων εργαλείων για την διευκόλυνση και υποστήριξη των αναγκών του έργου, και η συγγραφή των απαραίτητων τεχνικών αναφορών.